Access

 

Zelfs met weinig kennis van de computer kan een gebruiker intu´tief al snel enig resultaat bereiken in programma's als Word en Excel. Bij Access lukt dat niet! En dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden, dat nog maar weinig bedrijven goed gebruik maken van dit bijzonder handige programma dat zo ontzettend veel mogelijkheden in zich herbergt.

Uiteraard wordt in de cursus Access eerst uitgelegd wat (relationele) databases eigenlijk zijn en hoe die gebruikt kunnen worden voor zeer uiteenlopende doeleinden. Om vervolgens een Access-database te kunnen gebruiken, moet eerst een opzet gemaakt worden in de vorm van een of meer tabellen met verschillende soorten van velden. Vervolgens wordt uitgelegd hoe men "formulieren" en "subformulieren" moet maken en aanpassen om gegevens in die tabellen in te voeren, te wijzigen, te wissen, etc. Het gebruik van "besturingselementen" in formulieren komt ook uitgebreid aan de orde.

Het gebruik van "queries" wordt aangeleerd om zo de gegevens in de database gemakkelijk te selecteren en te sorteren. De output kan onder meer plaatsvinden in de vorm van "rapporten"; dat zijn te printen overzichten.

 

Het oog wil ook wat, dus de vormgeving wordt behandeld. Niet alleen met het oog op een mooi uiterlijk, maar ook voor een gebruiksvriendelijke "bediening" van de database.

Tenslotte wordt nog aangeleerd hoe bepaalde technische zaken ("onder de motorkap") moeten worden aangepakt, zoals het comprimeren en herstellen van de database, het correct opstarten en afsluiten van de database, etc.

Aan het einde van de cursus kan de cursist een eenvoudige, maar doeltreffende database maken in Access.

Terug