Windows

 

Menig klant vraagt van LOOC Productions cursussen voor Word en Excel (en andere programma's), maar dat daar een cursus Windows aan vooraf zou moeten gaan, wordt helaas vaak onderschat. Men denkt Windows wel te kennen, maar de praktijk leert, dat allerlei handige tips en trucs het werken met ALLE programma's onder Windows een stuk gemakkelijker en sneller maken. Bovendien blijken veel computergebruikers nauwelijks van het bestaan en de werking van de Verkenner op de hoogte te zijn. En de basiskennis daarvan is onmisbaar voor al het werken met de computer!

De cursus Windows van LOOC Productions begint met een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Windows in vogelvlucht. De verschillende versies en de verschillen tussen die versies worden besproken. De cursus wordt altijd aangepast aan de versie die door de cursisten wordt gebruikt; of het nu nog gaat om Windows 95 of 98 of XP en alles wat daar tussen ligt, dus ook Windows NT en Windows 2000.
Vervolgens wordt er enige "technische" uitleg gegeven over de werking van de computer in het algemeen. Wat is nu eigenlijk intern en extern geheugen? Hoe zit het met die bits en bytes? Waar worden bestanden opgeslagen? Waarom is het zo belangrijk om back-ups te maken?
En voor beginners wordt het correcte gebruik van muis en toetsenbord onder de aandacht gebracht. Dat scheelt RSI.

De cursisten leren hoe Windows moet worden opgestart en afgesloten. Dan wordt de functie en het gebruik van de taakbalk behandeld. Ook leert men, hoe men de taakbalk aan kan passen aan de eigen voorkeuren. Aan de hand van het instellen van de computerklok komen vervolgens allerlei algemene Windows-onderdelen aan de orde. Vensters (vergroten, verkleinen, verplaatsen), keuzelijsten, "aanvinkvakjes", "knoppen", schuifbalken, etc.


Dan worden alle onderdelen onder de START-knop behandeld. Men leert programma's te openen en te sluiten. Men leert meerdere programma's tegelijk te gebruiken en daartussen te wisselen. Titelbalken, menubalken, werkbalken... ze komen allemaal aan de orde. En met algemene programma's als de rekenmachine en de "kladblok" wordt een en ander extra verduidelijkt. De Helpfuncties van Windows in het algemeen en van afzonderlijke programma's worden bekeken.

Van het Configuratiescherm wordt slechts een deel behandeld, omdat daar veel zaken uitsluitend voor gevorderden bedoeld zijn. Maar het wijzigen van de beeldscherminstellingen en de instellingen voor software en voor het systeem kunnen zonder al te veel risico door alle cursisten gedaan worden.
Ook leert men hoe men de map "Opstarten" handig kan benutten en hoe programma's binnen het START-menu aangepast kunnen worden en hoe programma's als pictogram op het Bureaublad geplaatst kunnen worden.
Het gebruik van de MS-DOS-prompt en het instellen van "speciale tekens" komen ook nog aan de orde.

Zoals hierboven reeds benadrukt is kennis en vakkundig gebruik van de Verkenner van groot belang. Men leert bestanden te heren, te selecteren, kopiŽren en verplaatsen, te verwijderen en weer terug te halen (uit de Prullenbak) en te zoeken. Ook leert men hoe diskettes geformatteerd en gekopieerd moeten worden en hoe men soortgelijke bewerkingen uit kan voeren naar beschrijfbare Cd-rom's en DVD's.

Terug